Vad är ett våtrum?

Ett våtrum är ett utrymme som kan komma att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten. Golv och väggar i dessa utrymmen ska ha ett beständigt vattentätt skikt. Det ska hindra fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar eller utrymmen som inte tål fukt. Golv och väggar som kan utsättas för till exempel kondensvatten eller hög luftfuktighet ska ha ett vattenavvisande ytskikt.

  • I bad- och duschrum krävs det normalt vattentätt skikt på väggar och golv och vattenavvisande ytskikt på övriga ytor.
  • I övriga utrymmen med golvavlopp, tvättstugor, apparatrum och liknande där vatten kan rinna ut på golvet så krävs normalt ett vattentätt skikt på golvet med uppvik på väggarna. Övriga ytor bör ha vattenavvisande ytskikt.
  • Ett toalettrum bör i allmänhet ha vattentätt skikt på golvet med uppvik mot väggarna.
  • Kök kräver vanligtvis inte ett vattentät skikt. Men man bör ha i åtanke att fler och fler apparater nuförtiden är kopplade till vatten och kan ge läckage och vattenskador.

 

Vad innebär våtrumsbehörighet?

Som våtrumsbehörigt företag har vi genomgått Byggkeramikrådets (BKR,s) kurser för plattsättare och arbetsledare. Vi har därigenom fått utbildning i hur man arbetar enligt deras branschregler för att säkerställa att ett våtrum blir helt tätt. Detta innebär användande av godkända tätskiktssystem, i övrigt lämpliga materialval och konstruktioner samt egenkontroll. Behörigheten ger rätt att utfärda BKR,s kvalitetsdokument vilket är en värdehandling som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt när det gäller underlag och tätskiktssystem enligt BBV.

 

PER

PER, PlattsättningsEntreprenörers Riksförening grundades 1954 av de ledande plattsättningsföretagen i syfte att diskutera och utveckla tekniskt bra lösningar samt att vidareutbilda sina medlemmar inom plattsättningsområdet. PER var via Byggkeramikrådet med och skapade PER,s Branschregler för våtrum, idag benämnda BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Idag har PER ca 4300 medlemsföretag.