Villkor för att få rotavdrag

För att du ska kunna använda rotavdraget måste du uppfylla vissa villkor. Du behöver även lämna korrekta uppgifter till utföraren som du anlitar.

Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rot- och rutavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda.

Nummer 1.

Krav på dig som köpare
Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst
Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
Du ska ha rotavdrag kvar att utnyttja.
Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rotarbete.
Ett dödsbo kan få rotavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

Nummer 2.

Bostaden.
Du måste äga bostaden under den period arbetet utförs. Köper du en bostad övergår äganderätten normalt till dig när du skriver under köpebrevet. Är du osäker kan du kolla upp det i ditt köpekontrakt.
För att utnyttja rotavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda ställen som bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad.
Du kan även få rotavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet och äger bostaden.
Du kan inte få rotavdrag för att bygga ett nytt hus, en friliggande byggnad exempelvis ett garage eller för om- eller tillbyggnad av hus som är yngre än fem år.
Rotavdrag kan medges för att till exempel bygga ett nytt garage eller en carport om de byggs samman med ett befintligt bostadshus som inte är yngre än fem år. Observera att du måste utgå från husets värdeår.

Nummer 3.

Fastighetsbeteckning
Om rotarbetet utförs på din fastighet måste du uppge en fastighetsbeteckning. Den hittar du i ditt köpekontrakt eller Skatteverket.se

Du som bor i bostadsrätt uppger i stället bostadsrättsföreningens organisationsnummer och även lägenhetsnummer som är fyra siffror. Bostadsrättsföreningens organisationsnummer hittar du i exempelvis föreningens årsredovisning.

Tänk på att om rotavdraget ej går igenom så är du som köpare skyldig att betala för hela arbetet.